Fagus GreCon -paloturvallisuusratkaisut kierrätysalalle

Sammuta ennen kuin syttyy – Suojaa murskaus-, granulaatio- ja alipainejärjestelmäsi kierrätyssektorilla

Suomessa sattuu vuosittain useita tulipaloja teollisuusprosesseissa sekä suodatinlaitteistoissa. Valtaosa näistä tulipaloista olisi estettävissä. Ennaltaehkäisevät palontorjuntajärjestelmät ovat tärkeässä roolissa teollisuuden palontorjunnassa. Yksi tehokkaimmista toimenpiteistä tulipalon tai räjähdyksen estämiseksi on sytytyslähteiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen ja poistaminen.

Aikoina, jolloin raaka-aineet ovat vähissä ja kulutustavaroiden kysyntä kasvaa, kierrätyksen merkitys korostuu yhä enemmän. Puusta, metallista, paperista, muovista, kumista ja muista materiaaleista valmistetut tuotteet kierrätetään jo laajassa mittakaavassa ja ne saatetaan uudelleen prosessiteollisuuden raaka-aineiksi.

Mekaaniset kierrätysprosessit sisältävät suuren paloriskin. Kipinöitä, hehkuvia hiiliä tai hiukkasia voi syntyä, mikä voi aiheuttaa vakavia tulipaloja ja räjähdyksiä. GreCon-kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmä lisää merkittävästi tuotantolaitosten turvallisuutta ja suojausta. Se havaitsee kipinät ajoissa ja sammuttaa ne automaattisesti – ja on tehnyt sen menestyksekkäästi jo yli 50 vuoden ajan.

GreCon -ratkaisut suojaavat koko jätteenkäsittelyprosessin ajan

GreConin palontorjuntaratkaisut kierrätysalalle suojaavat tiloja, prosesseja ja ihmisiä havaitsemalla ja sammuttamalla kipinät ja hehkuvat hiilet murskaimissa, granulaattoreissa, kuljettimissa, suodattimissa ja tuotantoalueilla, tehden työpaikoista turvallisempia ja mahdollistaen keskeytymättömän tuotannon. Myös laitteiden vikaantuminen tai ylikuumeneminen voi synnyttää syttymislähteitä, jotka voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja. Kipinöiden tai kuumien kappaleiden havaitsemiseen ja sammuttamiseen sekä lämpötilan valvontaan tarkoitetut GreCon -järjestelmät suojaavat koko laitteistoasi.

GreConin palontorjuntajärjestelmät havaitsevat ja poistavat vaaralliset sytytyslähteet ennen tulipalon syttymistä tai pölyräjähdyksen tapahtumista. Järjestelmä täyttää tiukimmatkin säädösstandardit. GreCon -palontorjuntaratkaisut ovat suojanneet yli 300 000 teollisuuslaitosta ja useita tuotantoprosesseja monilla eri toimialoilla.

Enerec toimii Suomessa Fagus GreCon -kipinänilmaisu- ja -sammutusjärjestelmien valtuutettuna myyjänä sekä huoltajana.

Hyödyt tuotantolaitoksessa:

  • Palon ehkäisy:
    Kaikkien syttymislähteiden sammuttaminen.
  • Todennäköisyyden vähentäminen:
    Tulipalojen tai räjähdysten välttäminen.
  • Vahinkojen minimoiminen:
    Henkilö- ja materiaalivahinkojen välttäminen.
  • Prosessisi käytettävyyden maksimointi.

 Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kierrätys -tuoteryhmäpäällikkö
Teemu Laaksonen
puh. 040 701 4722
teemu.laaksonen@enerec.fi

Energia -tuoteryhmäpäällikkö, kipinänilmaisu- ja suodatinjärjestelmät
Juha Koikkalainen
puh. 040 590 5967
juha.koikkalainen@enerec.fi