Täyttääkö tuotantotilasi puupölyä koskevat asetukset?

Täyttääkö tuotantotilasi puupölyä koskevat asetukset?

Vuosittain arviolta yli 45000* työntekijän altistuu puupölylle Suomessa.

”2017 lopussa voimaan tulleella EU-direktiivillä (2017/2398), joka koskee työntekijöiden suojelemista syöpäsairauden vaaraa tai perimän muutoksia aiheuttavilta aineilta ja tekijöiltä. Direktiivin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen 1267/2019 mukaan kovapuupölyn uusi sitova raja-arvo tuli voimaan Suomessa vuoden 2020 alussa.” (Työturvallisuuskeskus, puuteollisuuden työalatoimikunta: Puupölyn hallinta puuteollisuudessa. 2. uudistettu painos 2020. Sivu 4.)

Asetuksessa asetetut raja-arvot kovapuun pölylle, eli lehtipuupölylle, ovat olemassa oleville tiloille 2mg / m3 (8 tunnin keskipitoisuudella) sekä uusissa ja uudistettavissa tiloissa 1 mg / m3. Asetuksella on kuitenkin siirtymäaika 17.1.2023 saakka, jonka päättymiseen asti raja-arvo on 3 mg/ m3.

Mitoita suodatintarpeesi oikein

”Puupölyyn leviäminen työtilan ilmaan lisää terveyshaittojen riskin lisäksi siivoustarvetta ja alentaa paloturvallisuutta sekä voi vaikuttaa välillisesti myös työstettävän pinnan laatuun.” (Työturvallisuuskeskus, puuteollisuuden työalatoimikunta: Puupölyn hallinta puuteollisuudessa. 2. uudistettu painos 2020. Sivu 9.)

Oikein mitoitetulla suodatinhankinnalla saadaan puhdas sisäilma. Mm. konekohtaisesti imutehoa säätämällä, lisäämällä kohdepoistoja sekä kiinnittämällä huomiota työstömenetelmään saadaan parempi työympäristö sekä laadukkaat lopputuotteet.

Oikeilla poisto- ja ilmanvaihtojärjestelmillä on keskeinen rooli tuotantotiloissa. Samalla vähentynyt pöly tuotantoprosessissa tarkoittaa paljon luotettavampia koneita ja minimoi seisokkeja, joilla on yleisesti taloudellisia seurauksia.

 

Lue lisää aiheesta ja tarjoamistamme pölynpoistoratkaisuista

*Tutustu Työturvallisuuskeskuksen artikkeliin: Puupöly on hallittavissa työpaikoilla